LED ösümligiň ösüş çyrasy

 • Amazon gyzgyn satuw çyrasy Ösümligiň ösüş çyralary Samsung Lm301h Ölçegli alýumin ýeke bar bar ulaldyjy çyra

  Amazon gyzgyn satuw çyrasy Ösümligiň ösüş çyralary Samsung Lm301h Ölçegli alýumin ýeke bar bar ulaldyjy çyra

  Cannabis ýeňil söýýän we gysga günlük ekin, giç ýetişen görnüşleri ýagtylyga has duýgur, şonuň üçin teplisalarda senagat kenebi ekilende ýagtylyk şertlerine aýratyn üns beriň.Ösümlikleriň ösmegi we dürli maddalaryň köp bolmagy ýagtylygyň ýeterlik däldigine täsir edýär.Teplisada ekilende, teplisadaky ýagtylygyň geçirilmegine, ýagtylygyň intensiwligine we ýagtylygynyň dowamlylygyna üns beriň. Houseyladyşhanada kenebir üçin ýagtylygy doldurmak üçin ösümligiň ösüş çyrasyny saýlap bilersiňiz.Doldurma çyrasyny saýlanyňyzda, ösümlik çyrasynyň güýjüne üns bermelisiňiz.Güýçli ösümlik ösüş çyrasy kenewiň ösmeginiň yşyklandyryş talaplaryna laýyk bolup biler.

 • TAILAND ABŞ-nyň ýapyk ýapyk zawodynyň ösüşi bar lm smartbar Samsung Samsung suw geçirmeýän öçürilen Led Grow çyralary

  TAILAND ABŞ-nyň ýapyk ýapyk zawodynyň ösüşi bar lm smartbar Samsung Samsung suw geçirmeýän öçürilen Led Grow çyralary

  ÖNÜMLER ÜÇIN GEREK

  ýörite ösümlik ýagtylyk çeşmesi, toplumlaýyn doly spektrli ösümlik ösüş çyrasy.

  Radiasiýa garşylygy, ýokary temperatura garşylygy, suw geçirmeýän.

  Simulýasiýa etmek, ösümlik fotosintezini ösdürmek, ösüşi we ýetişmegi çaltlaşdyrmak we hasyllylygyň netijeliligini ýokarlandyrmak arkaly gün şöhlesiniň dowamlylygyny ýokarlandyryň.

  Durnukly öndürijilik, ýylylygyň ýaýramagynyň gowy täsiri.

  Professional ösümlik çyra öndürijileri, özleşdirilip bilner, köp sanly ajaýyp, sorap bilersiňiz!

  “Bäş ýyldyzly yşyklandyryş” mariuana ösdürip ýetişdirmek üçin dürli güýçli kuwwatly ösümlik ösüş lampalaryny döretdi.Çyra paneli giň we galyň, gowy ýylylyk ýaýramagy bilen.Çyra spektri, senagat mariuanyň ösüş sikli üçin ýörite düzülendir.Şol bir wagtyň özünde bukulyp, saklanyp we oturdylyp bilner we lampanyň ähli bölekleri IP65 suw geçirmeýän standartyna laýyk gelýär.

 • Gyzgyn zawodyň ösüş çyrasy Samsung 800W 600W çyralary ösdürip ýetişdiriň

  Gyzgyn zawodyň ösüş çyrasy Samsung 800W 600W çyralary ösdürip ýetişdiriň

  ÖNÜMLER ÜÇIN GEREK

  ýörite ösümlik ýagtylyk çeşmesi, toplumlaýyn doly spektrli ösümlik ösüş çyrasy.

  Radiasiýa garşylygy, ýokary temperatura garşylygy, suw geçirmeýän.

  Simulýasiýa etmek, ösümlik fotosintezini ösdürmek, ösüşi we ýetişmegi çaltlaşdyrmak we hasyllylygyň netijeliligini ýokarlandyrmak arkaly gün şöhlesiniň dowamlylygyny ýokarlandyryň.

  Durnukly öndürijilik, ýylylygyň ýaýramagynyň gowy täsiri.

  Professional ösümlik çyra öndürijileri, özleşdirilip bilner, köp sanly ajaýyp, sorap bilersiňiz!

 • 2023 Iň oňat söwda bagbançylygy lm301b lm301h Doly spektr 110W 220w 460w 660w LED ulaldyjy çyra

  2023 Iň oňat söwda bagbançylygy lm301b lm301h Doly spektr 110W 220w 460w 660w LED ulaldyjy çyra

  2023 Iň oňat täjirçilik bagçylyk lm301b lm301h Doly spektr 110W 220w 460w 660w LED ulaldyjy çyra

  ÖNÜMLER ÜÇIN

  Bazarda öňdebaryjy netijelilik, hasyllylygy we hilini ýokarlandyrmak bilen, Samsung / Osram yşyk-diodly lampalary ulanmak.

  Çeýe çeýe, gurmak aňsat, ýagtylygy dolandyrmak aňsat, IP65 suw geçirmeýän.

  Alýumin ýylylygynyň ýaýramagy, sessiz fanatsyz dizaýn, 50% energiýa tygşytlaýar.

  Döwrebaplaşdyrylan UV IR doly spektri ösümlikleriň ösüşini çaltlaşdyrmak üçin ýagtylygy artdyrýar.

  Söwda, öý, çadyr, gidroponika, toprak doly sikl ösümligi üçin amatly hasyl almak üçin iň amatly öndürijilik.

 • Samsung-yň resmi hyzmatdaşy ABŞ Kanada Taýland yşyklandyryş dizaýny LED zawody ulalýar

  Samsung-yň resmi hyzmatdaşy ABŞ Kanada Taýland yşyklandyryş dizaýny LED zawody ulalýar

  ÖNÜMLER ÜÇIN

  Bazarda öňdebaryjy netijelilik, hasyllylygy we hilini ýokarlandyrmak bilen, Samsung / Osram yşyk-diodly lampalary ulanmak.

  Çeýe çeýe, gurmak aňsat, ýagtylygy dolandyrmak aňsat, IP65 suw geçirmeýän.

  Alýumin ýylylygynyň ýaýramagy, sessiz fanatsyz dizaýn, 50% energiýa tygşytlaýar.

  Döwrebaplaşdyrylan UV IR doly spektri ösümlikleriň ösüşini çaltlaşdyrmak üçin ýagtylygy artdyrýar.

  Söwda, öý, çadyr, gidroponika, topragyň doly sikl ösümlikleriniň ösmegi üçin amatly hasyl almak üçin iň amatly öndürijilik.

 • Ownuk gidroponiki ýyladyşhana gidroponiki ösümlik ulgamy Ösümlik çyrasy

  Ownuk gidroponiki ýyladyşhana gidroponiki ösümlik ulgamy Ösümlik çyrasy

  Gatlama toplumyna şular girýär:
  1.8 sany ýokary zolakly zolaklar
  2. 1 sany ZF-GLB-640-54 dimmer bilen
  3. simleri asmak, asma enjamy, ulanyjy gollanmasyny, wilka simini sazlamak
  Gurluşyň ululygy: 1060 * 1060 * 32mm
  ÖNÜMLER ÜÇIN
  1.Bagtylygyň birmeňzeş paýlanyşy
  2. Köp PPF ýagtylyk netijeliligi çözgütleri
  3. Ajaýyp ýylylygyň ýaýramagy
  4.Goşma şnurlary bar
  5. Doly spektrli ulalýan lampalar ösümlikleri has öndürijilikli edýär

 • Ygtybarly üpjün ediji Brilliant-Dragon ýokary güýçli ýapyk gidroponika bar zolakly zawodyň ösüş çyrasy Doly spektrli LED ulaldyjy çyralar

  Ygtybarly üpjün ediji Brilliant-Dragon ýokary güýçli ýapyk gidroponika bar zolakly zawodyň ösüş çyrasy Doly spektrli LED ulaldyjy çyralar

   

  Ine, 2022-nji ýylda satyn alyp boljak ýapyk ösümlikler üçin iň oňat gurşun çyralary: Iň oňat umumy: VIPARSPECTRA UL kepillendirilen 400W;Ösümlikler üçin iň gowusy: Ankace 60W Tri kellesiniň ulalmagy;Giňişleýin sebitler üçin iň gowusy: BESTVA DC seriýasy 1000W;Tohumlar üçin iň gowusy: Juhefa LED ýapyk ösümlik üçin yşyk çyrasy;Tohumlanan ösümlikler üçin iň gowusy: ýapyk ösümlikler üçin “Keshi LED” çyrasy

  Ine, 2023-nji ýylda satyn alyp boljak ýapyk ösümlikler üçin iň oňat gurşun çyralary:

  • Iň oňat umumy: VIPARSPECTRA UL kepillendirilen 450W
  • Ösümlikler üçin iň gowusy: Ankace 60W Tri Head Light Light
  • Giňişleýin ýerler üçin iň gowusy: BESTVA DC seriýasy 1000W
  • Tohumlar üçin iň gowusy: Juhefa LED ýapyk ösümlik üçin yşyk çyrasy
  • Tohumlanan ösümlikler üçin iň gowusy: ýapyk ösümlikler üçin “Keshi LED” çyrasy
  • Gök önümler üçin iň gowusy: Led Grow Light
 • Ösümligiň ösüş çyrasy LED Grow Light400w-600w

  Ösümligiň ösüş çyrasy LED Grow Light400w-600w

   

  Ine, 2022-nji ýylda satyn alyp boljak ýapyk ösümlikler üçin iň oňat gurşun çyralary: Iň oňat umumy: UL kepillendirilen 400W;Ösümlikler üçin iň gowusy: 60W Tri Head Light Light;Giňişleýin sebitler üçin iň gowusy: BESTVA DC seriýasy 1000W;Tohumlar üçin iň gowusy: ýapyk ösümlik üçin LED ulaldyjy çyra;Tohumlanan ösümlikler üçin iň gowusy: ýapyk ösümlikler üçin “Keshi LED” çyrasy

  Ine, 2023-nji ýylda satyn alyp boljak ýapyk ösümlikler üçin iň oňat gurşun çyralary:

  • Iň oňat umumy: UL kepillendirilen 450W
  • Ösümlik üçin iň gowusy: 60W ýagtylygy ösdüriň
  • Giňişleýin ýerler üçin iň gowusy: BESTVA DC seriýasy 1000W
  • Tohumlar üçin iň gowusy: ýapyk ösümlik üçin LED çyra
  • Tohumlanan ösümlikler üçin iň gowusy: ýapyk ösümlikler üçin yşyk çyrasy
  • Gök önümler üçin iň gowusy: Led Grow Light