LED integrirlenen gün energiýasy bagy köçesiniň çyrasy

Gysga düşündiriş:

“Super hil, kanagatlanarly hyzmat” ýörelgesine ygrarly bolduk
Meşhur dizaýn üçin ajaýyp kiçi işewür hyzmatdaş bolmaga çalyşmak
30W 40W 60W 90W 80W ISO9001 / CE / RoHS IP65 Hemmesi açyk yşyklandyryşda birleşdirilen
Lityum batareýasynyň tutuş satuwy LED toplumlaýyn gün energiýasy bagy ýol köçesiniň çyrasy, biziň
harytlar yzygiderli ykrar etmek we ynam etmek üçin täze we köne perspektiwalardyr.Hoş geldiňiz
uzak möhletli kompaniýa gatnaşyklary, umumy ösüş üçin bize çagyrjak täze we köne perspektiwalar.
Garaňkyda tizlik bilen geçeliň!
“Super hil, kanagatlanarly hyzmat” ýörelgesine ygrarly bolduk
China Integrated Solar üçin ajaýyp kiçi işewür hyzmatdaş bolmaga çalyşmak
Köçe çyralary we Gün köçe çyralary, Näme etmeli bolsaňyz, biziň yzarlaýan zadymyz. Bizde bar
çözgütlerimiziň size birinji synp hilini getirjekdigine ynanýarsyňyz. Indi bolsa tüýs ýürekden umyt edýärin
dünýäniň dürli künjeginden siziň bilen hyzmatdaş dostlugyny ösdürmek.Geliň, bilelikde elleşeliň
özara peýdalar bilen hyzmatdaşlyk etmek!

rohs ce

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Örän ýokary hilli, kanagatlanarly hyzmat” ýörelgesine eýerip, 30W 40W 60W 90W 80W ISO9001 / CE / RoHS IP67 üçin meşhur dizaýn üçin ajaýyp kiçi işewür hyzmatdaşy bolmaga çalyşýarys. LED integrirlenen Gün energiýasy bagy ýol köçe çyrasy, harytlarymyz täze we köne perspektiwalar yzygiderli tanalmak we ynam.Uzak möhletli kompaniýa gatnaşyklary, umumy ösüş üçin çagyrmak üçin täze we köne geljegi goldaýarys.Garaňkyda tizlik bilen geçeliň!
“Super hil, kanagatlanarly hyzmat” ýörelgesine eýerip, siziň üçin ajaýyp kiçi işewür hyzmatdaş bolmaga çalyşýarysHytaý Gün köçesiniň yşyklary we Gün köçesiniň çyralary, Näme etmeli bolsaňyz, biziň yzarlaýan zadymyz. Biz çözgütlerimiziň size birinji synp hilini getirjekdigine ynanýarys. Indi bolsa dünýäniň dürli künjeginden siziň bilen hyzmatdaş dostlugyny ösdürmäge tüýs ýürekden umyt edýäris.Özara peýdalar bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin bilelikde elleşeliň!

Arza

Futbol meýdançasy üçin amatly,
RUGBI STADIUMY,
GOLF KURSY.
SKI RESORTY, GÖRNÜŞ
Hünärmen basketbol kazyýeti we beýleki ýerler

91171338

Üstünlik jikme-jiklikleri

Gelip çykan ýeri Henan, Hytaý
Marka ady FSD
Model belgisi FSD-SL-300W
Arza Identaşaýyş jaýy, bag, OOL, myhmanhana, ofis, LANDSCAPE, sport stadionlary, tema seýilgähi
Reňk temperaturasy (CCT) 6000-6500K
Çyra çyrasy (lm) 6000LM
Gün paneliniň ululygy 600 * 350 * 15mm
Gün paneliniň güýji 6V / 40w
Batareýa 38AH / 28000mah
Garaşygyň ululygy 480 * 48MM
Led mukdary 102 sany
Elektrik üpjünçiligi Gün paneli
IP derejesi IP66 Suw geçirmeýän
Material Alýumin garyndysy

Tehniki spesifikator

Tehniki parametr:

Haryt ady 300W Gün köçe çyrasy
Material Alýumin, düzülip bilner
Kuwwat 300W
Naprýa .eniýe 6V / 40w
Lumens 6000LM
Reňk temperaturasy -30 ° ~ + 70 °
Gün paneli 9w ~ 400w (Mono ýa-da Poly), düzülip bilner
Batareýa 38AH / 28000mah
IP Reýting IP66
Polýus 3M ~ 30M, düzülip bilner
Iş wagty Günde 8-12 sagat
Önümiň wezipeleri Uzakdan dolandyryş + wagt gözegçiligi + ýagtylyk dolandyryşy

Üns beriň

1. Elektrik üpjünçiligini dogry gurmak we birikdirmek üçin ulanmazdan ozal iş gollanmasyny üns bilen okaň
2. Ulanylmazdan ozal üns bilen barlaň.Ulanylanda haýsydyr bir adatdan daşary hadysa tapylsa, kompaniýamyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris
3. Ulanylanda çyranyň üstünde belli bir temperatura ýokarlanýar, bu adaty hadysadyr.
4. Çyrany rugsatsyz sökmäň, ýogsa kepillik hyzmatyndan ýüz öwürendir.
5. functionörite funksiýaly önümler üçin bu gollanmada degişli bölümler diňe salgylanma üçin

“Örän ýokary hilli, kanagatlanarly hyzmat” ýörelgesine eýerip, 30W 40W 60W 90W 80W ISO9001 / CE / RoHS IP67 üçin meşhur dizaýn üçin ajaýyp kiçi işewür hyzmatdaşy bolmaga çalyşýarys. LED integrirlenen Gün energiýasy bagy ýol köçe çyrasy, harytlarymyz täze we köne perspektiwalar yzygiderli tanalmak we ynam.Uzak möhletli kompaniýa gatnaşyklary, umumy ösüş üçin çagyrmak üçin täze we köne geljegi goldaýarys.Garaňkyda tizlik bilen geçeliň!
Meşhur dizaýnHytaý Gün köçesiniň yşyklary we Gün köçesiniň çyralary, Näme etmeli bolsaňyz, biziň yzarlaýan zadymyz. Biz çözgütlerimiziň size birinji synp hilini getirjekdigine ynanýarys. Indi bolsa dünýäniň dürli künjeginden siziň bilen hyzmatdaş dostlugyny ösdürmäge tüýs ýürekden umyt edýäris.Özara peýdalar bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin bilelikde elleşeliň!


  • Öňki:
  • Indiki: