Gün düşelgesi

 • Gün bilen işleýän köp maksatly kempir çyrasy

  Gün bilen işleýän köp maksatly kempir çyrasy

  Önüm aýratynlyklary

  Lightokary ýagtylyk geçiriji kompýuter çyrasy

  Lightagtylygyň has gowy geçirilmegi

  Has ýagty çyra

  Poslamaýan polat çyra korpusy

  Suw geçirmeýän, poslamaýan

  Poslama garşy

  Uzak ömür sürmek

  Polikristally kremniý gün paneli

  Has ýokary fotoelektrik öwrüliş tizligi

  Has çalt we has köp zarýad beriň

  Uly kuwwatly batareýa

  Uzak dowam edýän batareýanyň ömri 12 sagat

  1. Lityum demir fosfat batareýasynyň durnukly hili

  Uzyn dowamly batareýanyň ömri 2,12 H, Doly zarýad 5-6 H.

  3.Litiý demir fosfat batareýasy, durnukly hil

 • LED gün düşelgesiniň yşyk ulgamy

  LED gün düşelgesiniň yşyk ulgamy

  Gün düşelgesiniň ýagtylyk ulgamy gün öýjük modullaryndan, LED ýagtylyk çeşmelerinden, gün gözegçilik edijilerinden, batareýalardan we beýleki böleklerden durýar.Batareýa modullary, adatça, polisilikondyr;LED lampanyň kellesi, adatça, ýokary ýagty LED yşyk monjugyny saýlaýar;Dolandyryjy, adatça optiki dolandyryş tersine birikme goragy bilen aşaky lampa saklaýjysyna ýerleşdirilýär;Adatça daşky gurşawa zyýanly gurşun-kislotaly batareýalar ulanylar.Lampanyň gabygy, adatça, daşky gurşawa zyýanly ABS plastmassa we kompýuter plastmassa örtükden ýasalýar.Iş prinsipi Gün düşelgesiniň ýagtylyk ulgamyny redaktirlemegiň we ýaýratmagyň iş prinsipi ýönekeý.Gündizine, gün paneli Güni duýanda, ýagtylygy awtomatiki öçürýär we zarýad beriş ýagdaýyna girýär.Gün paneli gije Güni duýup bilmese, batareýanyň zarýad ýagdaýyna awtomatiki girýär we ýagtylygy ýakýar.