Bir gün köçesiniň çyrasynda açyk howada

Gysga düşündiriş:

Soňky ýyllarda global energiýa krizisiniň güýçlenmegi bilen dünýädäki adamlar ýaşyl täze energiýa yşyklandyryşynyň täze nesline gyssagly mätäç.Bäş ýyldyzly yşyklandyryş, döwrüň krizisini Hytaýyň dünýäniň çar künjegine ýokary hilli, tygşytly yşyklandyryş enjamlaryny üpjün etmek jogapkärçiligini öz üstüne alýar.Müşderilere lampa dizaýny we önümçilik ýaly bir bitewi hyzmat çözgütleri bilen üpjün etmek üçin Hytaýyň iň güýçli senagat üpjünçilik zynjyryny birleşdirdik.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Bäş ýyldyz dünýäni ýagtylandyrýar.


  • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
  • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
  • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
  • 1667874135918

    Önümiň jikme-jigi

    Haryt bellikleri
  • Öňki:
  • Indiki: