LED bag çyrasy

 • FSD-GL05
 • FSD-GL04
 • FSD-GL03

  FSD-GL03

  Bu önüm, ýokary derejeli atmosfera, owadan gurluş we ýokary öndürijilik bilen kompaniýa tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen patentlenen hususy galyndy önümidir.Tutuş lampa güýçli we çydamly gurluşy we gowy ýylylyk ýaýramagy bilen ýokary arassalykly alýuminden ýasalýar we lampanyň hyzmat möhletini netijeli uzaldýar.Bu önüm gurmak we goldamak aňsat bolan IP65 gorag derejesi

 • FSD-GL02

  FSD-GL02

  Bu önüm, ýokary derejeli atmosfera, owadan gurluş we ýokary öndürijilik bilen kompaniýa tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen patentlenen hususy galyndy önümidir.Tutuş lampa güýçli we çydamly gurluşy we gowy ýylylyk ýaýramagy bilen ýokary arassalykly alýuminden ýasalýar we lampanyň hyzmat möhletini netijeli uzaldýar.Bu önüm gurmak we goldamak aňsat bolan IP65 gorag derejesi.

 • FSD-GL01

  FSD-GL01

  Bu önüm, ýokary derejeli atmosfera, owadan gurluş we ýokary öndürijilik bilen kompaniýa tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen patentlenen hususy galyndy önümidir.Tutuş lampa güýçli we çydamly gurluşy we gowy ýylylyk ýaýramagy bilen ýokary arassalykly alýuminden ýasalýar we lampanyň hyzmat möhletini netijeli uzaldýar.Bu önüm gurmak we goldamak aňsat bolan IP65 gorag derejesi.

 • Köp maksatly LED gün diwar çyrasy şem çyrasy

  Köp maksatly LED gün diwar çyrasy şem çyrasy

  Günüň induktiw diwar çyrasy

  Gün panelinde ýokary öwrüliş tizligi, uzak ömri, oňat netijeliligi we suw geçirmeýänligi bar;
  Çyra monjuklary uzak ömri, pes ýitgisi we ýokary ýagtylygy bilen ösen LED lampa monjuklaryndan ýasalýar;
  Mundan başga-da, uzakda bolsa-da duýgur bolup bilýän adam bedenine infragyzyl duýgurlygy bar.
  Gün bedeniniň datçiginiň çyrasy:
  1. Zarýad bermegiň iň amatly ýagdaýy, gündizine gün şöhlesi bolanda 8-10 sagat
  2. Gijelerine lampalar awtomatiki usulda mikro ýagty re modeime başlaýar
  3. Kimdir biri geçip barýarka, infragyzyl duýgur enjamy işlediler we yşyk 30 sekunt dowam edýän güýçli ýagtylyk re modeimini awtomatiki açar.
  4. Adamlar duýgy diapazonyndan çykanda, ýagtylyk awtomatiki usulda birneme ýagty re modeime geçýär
  Bäş ýyldyzly yşyklandyryş enjamlaryny saýlap, ýeňillikli sitatalary we iň täze önümleri almak üçin biziň bilen habarlaşyň

  Sorag-jogap;

  1. Siz öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

  2012-nji ýyldan bäri Hytaýda ýerleşýän öndüriji, OEM / ODM önümçiliginde köp tejribämiz bar.
  2. Bahany nädip alyp bilerin?
  Alibaba barada sorag iberip bilersiňiz, iş gününde 12 sagadyň dowamynda, dynç günleri 24 sagadyň dowamynda jogap bereris. Gözlegiňiz bilen bize e-poçta iberip bilersiňiz.
  3. Hilini barlamak üçin nusga sargyt edip bilerinmi?
  Hawa, nusga sargyt we synag tertibi kabul ederliklidir. Satuwlarymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
  4. Önümi nädip daşap bilerin?
  “Express”, “Okean” wagony, “Gury wagon” we ş.m. bilen daşap bilersiňiz. Biziň satuwlarymyz mugt barlanar.
  5. Zawodyňyz hil gözegçiligini nädip alyp barýar we önüm import edýän ýurduň kär talaplaryna laýyk gelýärmi?
  Professional QC hil gözegçiligimiz bar , önümler ISO9001, UL, ETL, DLC, SAA, CB, GS, PSE, CE, RoHS we beýleki şahadatnamalardan geçdi.
  6. Uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk üçin meniň işimi nädip goldaýarsyňyz?
  Önümimiziň bazarda bäsdeşlige ukyply bolmagy üçin hususy modeller önümleri we özbaşdak dizaýn elektrik enjamlary bar. Mundan başga-da, bazaryň öňdebaryjylygyny gazanmak üçin müşderilerimize iň täze önümleri almak üçin her ýyl täze önümleri dizaýn ederis we ösdüreris.
 • Täze kabel mugt gün bagy çyralary

  Täze kabel mugt gün bagy çyralary

   

  Gün paneli: 2V 60MAh monokristally kremniy paneli Batareýa: 1.2V / 300MAh AAA Ni-MH Lightagtylyk çeşmesi: F5 lampa monjugy Material: ABS + PS
  Reňk temperaturasy: ak ýagtylyk Suw geçirmeýän klas: IP65 Reňki: Gara
  Geçmek: Çyra ýakyň
  Funksiýa: Akylly ýagtylyk gözegçiligi Zarýad beriş wagty: 6-8 sagat Iş wagty: 8-10 sagat
  Gutynyň ululygy: 200 * 60 * 70mm
  Daşarky gutynyň ululygy: 415 * 320 * 310mm

  Bäş ýyldyzly yşyklandyryş önümlerini saýlamaga hoş geldiňiz.Has köp önüm we artykmaç maglumat almak isleseňiz, bize onlaýn sorag iberiň

   

 • Zawod lomaý energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak LED gün diwar lampalary

  Zawod lomaý energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak LED gün diwar lampalary

  Her jikme-jiklige üns beriň
  Dört sany täzeleniş maglumatlary
  Gözleg we ösüşden dizaýna çenli
  önüm öndürmek
  Monokristally kremniý PETlaminatFotoelektrik öwrülişi 20% -e çenli
  Aýratynlandyrylan LED monjuk giň täsir meýdanyny täzeläň
  304 poslamaýan polat
  Suw geçirmeýän we poslama çydamly, çydamly
  Gizlenen wyklýuçateli täzeläň
  Suw geçirmeýän we owadan