OEM üpjünçiligi energiýa tygşytlaýan köçe ýagty litiý batareýasy Suw geçirmeýän super ýagty gün köçesi çyra köçe çyrasy açyk gün şöhlesi

Gysga düşündiriş:

Gowy kiçi telekeçilik karz balyna, satuwdan soňky hyzmatlara we
häzirki zaman önümçilik desgalary, arasynda ajaýyp abraý gazandyk
OEM üpjünçiligi energiýasyny tygşytlaýan köçe ýeňil litiý batareýasy üçin alyjylarymyz
Suw geçirmeýän super ýagty gün köçesi ýagty köçe çyrasy açyk gün şöhlesi, edip bileris
size iň bäsdeş satuw bahalarynyň we gowy hiliniň birini hödürleýär, sebäbi
biz has ökde bolduk!Şonuň üçin bize jaň etmekden çekinmeli dälsiňiz.
Gowy kiçi telekeçilik karz balyna, satuwdan soňky hyzmatlara we
häzirki zaman önümçilik desgalary, arasynda ajaýyp abraý gazandyk
Hytaýyň Gün köçesiniň çyrasy we hemmesi bir gün şöhlesinde ýer ýüzündäki alyjylarymyz,
Tehniki tejribämiz, müşderi üçin amatly hyzmat we ýöriteleşdirilen önümler
müşderileriň we satyjylaryň ilkinji saýlawyny biz / kompaniýa atlandyrýarys.Biz gözledik
Siziň gözlegiňizGeliň, hyzmatdaşlygy häzir guralyň!
Arza
Futbol meýdançasy üçin amatly,
RUGBI STADIUMY,
GOLF KURSY.
SKI RESORTY, GÖRNÜŞ
Hünärmen basketbol kazyýeti we beýleki ýerler

ce saa gs2

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Uly bolmadyk telekeçilik karz balyna, satuwdan soňky ajaýyp hyzmatlara we häzirki zaman önümçilik desgalaryna eýe bolmak bilen, OEM üpjünçilik energiýasyny tygşytlaýan köçe ýeňil litiý batareýasynyň suw geçirmeýän super ýagty gün köçesi ýagty köçe çyrasy açyk gün şöhlesi bilen alyjylarymyzyň arasynda ajaýyp abraý gazandyk. ýagtylyk, size iň bäsdeş satuw bahalarynyň we gowy hiliniň birini hödürläp bileris, sebäbi biz has ökde!Şonuň üçin bize jaň etmekden çekinmeli dälsiňiz.
Uly bolmadyk telekeçilik karz balyna, satuwdan soňky ajaýyp hyzmatlara we häzirki zaman önümçilik desgalaryna eýe bolmak bilen, dünýädäki alyjylarymyzyň arasynda ajaýyp abraý gazandyk.Hytaý Gün köçesiniň çyrasy we hemmesi bir gün şöhlesinde, Tehniki tejribämiz, müşderi üçin amatly hyzmat we ýöriteleşdirilen önümler bizi / kompaniýanyň adyny müşderileriň we satyjylaryň ilkinji saýlamagy edýär.Siziň gözlegiňizi gözleýäris.Geliň, hyzmatdaşlygy häzir guralyň!

Arza

Futbol meýdançasy üçin amatly,
RUGBI STADIUMY,
GOLF KURSY.
SKI RESORTY, GÖRNÜŞ
Hünärmen basketbol kazyýeti we beýleki ýerler

91171338

Üstünlik jikme-jiklikleri

Gelip çykan ýeri Henan, Hytaý
Marka ady FSD
Model belgisi FSD-SL-600W
Arza Identaşaýyş jaýy, bag, OOL, myhmanhana, ofis, LANDSCAPE, sport stadionlary, tema seýilgähi
Reňk temperaturasy (CCT) 6000-6500K
Çyra çyrasy (lm) 8000LM
Gün paneliniň ululygy 670 * 450 * 24mm
Gün paneliniň güýji 8V / 80W
Batareýa 38AH / 28000mah
Garaşygyň ululygy 610 * 48MM
Led mukdary 102 sany
Elektrik üpjünçiligi Gün paneli
IP derejesi IP66 Suw geçirmeýän
Material Alýumin garyndysy

Tehniki spesifikator

Tehniki parametr:

Haryt ady 600W Gün köçe çyrasy
Material Alýumin, düzülip bilner
Kuwwat 600W
Naprýa .eniýe 8V / 80w
Lumens 8000LM
Reňk temperaturasy -30 ° ~ + 70 °
Gün paneli 9w ~ 400w (Mono ýa-da Poly), düzülip bilner
Batareýa 38AH / 28000mah
IP Reýting IP66
Polýus 3M ~ 30M, düzülip bilner
Iş wagty Günde 8-12 sagat
Önümiň wezipeleri Uzakdan dolandyryş + wagt gözegçiligi + ýagtylyk dolandyryşy

Üns beriň

1. Elektrik üpjünçiligini dogry gurmak we birikdirmek üçin ulanmazdan ozal iş gollanmasyny üns bilen okaň
2. Ulanylmazdan ozal üns bilen barlaň.Ulanylanda haýsydyr bir adatdan daşary hadysa tapylsa, kompaniýamyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris
3. Ulanylanda çyranyň üstünde belli bir temperatura ýokarlanýar, bu adaty hadysadyr.
4. Çyrany rugsatsyz sökmäň, ýogsa kepillik hyzmatyndan ýüz öwürendir.
5. functionörite funksiýaly önümler üçin bu gollanmada degişli bölümler diňe salgylanma üçin.

Uly bolmadyk telekeçilik karz balyna, satuwdan soňky ajaýyp hyzmatlara we häzirki zaman önümçilik desgalaryna eýe bolmak bilen, OEM üpjünçilik energiýasyny tygşytlaýan köçe ýeňil litiý batareýasynyň suw geçirmeýän super ýagty gün köçesi ýagty köçe çyrasy açyk gün şöhlesi bilen alyjylarymyzyň arasynda ajaýyp abraý gazandyk. ýagtylyk, size iň bäsdeş satuw bahalarynyň we gowy hiliniň birini hödürläp bileris, sebäbi biz has ökde!Şonuň üçin bize jaň etmekden çekinmeli dälsiňiz.
OEM üpjünçiligiHytaý Gün köçesiniň çyrasy we hemmesi bir gün şöhlesinde, Tehniki tejribämiz, müşderi üçin amatly hyzmat we ýöriteleşdirilen önümler bizi / kompaniýanyň adyny müşderileriň we satyjylaryň ilkinji saýlamagy edýär.Siziň gözlegiňizi gözleýäris.Geliň, hyzmatdaşlygy häzir guralyň!


  • Öňki:
  • Indiki: